UYGULAMA ÜRÜN ÖZELLİK TANIM KULLANIM AMBALAJ
DEZENFEKTANLAR WET-Treat 3000 Sıvı Klor %12-15 oranında aktif klor içeren ve havuzlarda dezenfeksiyonu sağlayan  sıvı halde bir üründür.Gerek sürekli , gerekse de şok klor uygulaması için kullanılır. Günlük 50-100 ppm (100m3 ,ç,n 10 kg olacak şekilde) kullanımı uygundur. 30 kg
WET-Treat 3001 G/T %90’lık Granül ve Tablet Klor Yavaş dezenfeksiyon, organik stabilize klor. Yavaş çözünerek sürekli klorlama sağlayan, yaklaşık %90 aktif klor içeriği olan, granül veya tablet şeklinde bulunan dezenfeksiyon ürünüdür. Granül formu her 10 m3 su için 10-20gr , tablet formu her 25 m3  su için bir tablet olacak şekilde kullanılır. 25 kg / 10 kg
WET-Treat 3002 Multifonksiyonel Tablet Yavaş çözünen organik klor , yosun önleyici ve topraklayıcı içeren 200 gr lık tabletler şekilinde bulunan dezenfeksiyon ürünüdür. Uzun süreli klorlamada 25 m3 suya 1-2 tablet ilave edilir.Havuzun kullanıma ve  sıcaklığına bağlı olarak 2-3 gün dezenfeksiyon sağlar. Klorivatör veya yüzen dispenser ile dozlanır. 10 kg
WET-Treat 3006 % 56’lık Stanilize Klor Hızlı dezenfeksiyon, stabilize klor. %50- 60 aktif klor içeriği olan, gerek sürekli gerekse şok klorlama amaçlı olarak kullanılabilen granül yapılı dezenfeksiyon ürünüdür. Sürekli klorlamada her 10 m3 su için 20-40 gr, şok klorlamada ise her 10m3 için  120 – 180 gr dozlanır. Serbest klor seviyesi 0,8 – 1,5 ppm’de tutularak dezenfeksiyon sağlar. 25 kg
WET-Treat 3007 Stabilizatörsüz Şok Klor %65 – 70 aktif klor içeriği olan , gerek sürekli gerekse şok klorlama amaçlı olarak kullanılanibilen granül yapılı dezenfeksiyon ürünüdür. Sürekli klorlamada her 10 m3 su için 20-40 gr, şok klorlamada ise her 10 m3 için 150 gr dozlanır. Serbest klor seviyesi 0,8-1,5 ppm’de tutularak dezenfeksiyon sağlanır. İçeriği olan Ca(OCI)2 (kalsiyum hipoklorit) içme suyu dezenfeksiyonu içinde EPA (Environmental Protection Agency ) tarafından onaylanmıştır. 40 kg
WET-Treat 3016 Temizlik Ajanı El ve Ayak Temizleme Solüsyonu WET-Treat 3016  ayak havuzlarına kullanım amacına göre su ile %10-20 oranında seyreltilerek kullanılır.Çözelti , yüzme  havuzunun kullanım yoğınluğuna bağlı olarak , günde 2 kez ya da her gün yenilenmesi tavsiye edilir. 25 kg
pH AYARLAYICILAR WET-Treat 3003 pH(+) Sıvı pH değerinin yükselmesini sağlayan alkali bazlı üründür.Asitleri nötralize eder ve çöktürücülerin etkisini hızlandırır. %5-10’luk çözeltiler şeklinde hazırlanarak ve havuz suyu pH değeri kontrol edilerek havuza ilave edilir. 30 kg
WET-Treat 3004 pH(-) Toz Havuz suyundaki serbest alkali maddeleri nötralize ederek ph değerinin düşürülmesini sağlayan asit bazlı toz nir ürünüdür. %5-10’luk çözeltiler şeklinde hazırlanarak ve havuz suyu pH değeri kontrol edilerek havuza ilave edilir. 25 kg
WET-Treat 3005 pH(-) Sıvı Havuz suyu pH değerinin düşürülmesini sağlayan asit bazlı sıvı bir üründür. Ürün seyreltilmeden ya da seyreltiler havuz suyu pH değeri kontrol edilerek havuza ilave edilir. 30 kg
WET-Treat 3022 ph Ayarlama Ajanı Toz alkalite yükseltici WET-Treat 3022 ,havuz sularında özellikle klordan kaynaklanan asidik etkiyi nötralize edici özelliği nedeniyle pH ayarlıyıcı olarak kullanılan bir üründür. WET-Treat 3022 diğer pH yükseltici ürünlerden farklı olarak , toplam alkalite değerini yükseltirken pH üzerinde çok büyük bir değişim göstermez ve böylelikle havuz sularında pH’ın stabil halde tutulmasını sağlar. 25 kg
YOSUN OLUŞUMUNU ÖNLEYİCİ VE ÖLDÜRÜCÜ WET-Treat 3009 Köpüklü Yosun Öldürücü ve Önleyici Klor içermeyen, quaterner amonyum tuzları bazlı sıvı bir üründür. Özelliklerle yosun önlemede kullanılan uzun ektikili bir algasittir. İlk kez devreye alınan havuzlarda bir fırça yardımı ile temizlenmiş havuz duvarlarına sürerek ya da püskürtülerek uygulanır. Düzenli kullanımda her 10m3 su başına haftada bir – iki defa 25-50 gr ilave edilir. 25 kg
WET-Treat 3010 Köpük Oluşturmayan Yosun Öldürücü ve Öneleyici Klor içermeyen, köpük oluşturmayan quaterner amonyum polimeri bazlı sıvı bir üründür. Özellikle yosun önlemede kullanılan uzun etkili bir algisittir. Havuza yeni su ilave durumunda her 100m3 su başına1-2 kg haftada bir kez 10m3 su başına 25-50 gr ilave edilir. Sok dozaj uygulamasında 100m3 su için 1 kg ilave edilmelidir. 25 kg
ÇÖKTÜRÜCÜ WET-Treat 3011 Hızlı Çöktürücü Havuz sularının askıda katı maddeleri çöktürerek veya floklaştırarak uzaklaştırılmasını sağlayan sıvı bir üründür. %10’luk çözeltiler halinde hazırlanır ve her 10m3 su için 50-100 gr dozlanır. Dozlama sırasında çalıştırılan sirkülasyon sistemi daha sonra durdurularakçökmenin gerçekleşmesi beklenir.Çökeltiler dip süpürgesi ile temizlenir.İşlem öncesi pH ayarlaması yapılmalıdır. 25 kg
SÜREKLİ TEMİZLEYİCİ VE YÜZDÜRÜCÜ WET-Treat 3012 Sürekli Temizleyici ve Yüzdürücü Havuz sularının türbiditeye neden olan askıda katı maddelerin , organik safsızlıkların,gerek kum filtresinden gerekse çevreden gelen silikatlar ve tuzlar gibi inorganik safsızlıkların yüzdürülmek sureti ile havuzdan uzaklaştırılmasına yardımcı olan sıvı bir üründür. Başlangıc dozu olarak 1-2 kg/100m3 düzenli kullanımda bulanıklığa bağlı olarak 0,5-1 kg/100 m3 haftada bir ya da iki kez kulanımı yeterli olcaktır. 25 kg
Filtre Temizleyici WET-Treat 3013 Filtre Temizleyici Yüzey aktif maddeler ve koruyucu yardımı ile kum filtresinde yer alan tüm organik ve inorganik safsızlıkların temizleyerek filtrenin performansının yükselmesini sağlar Kum filtresindeki kirliliğin yapısına göre 1:1 veya daha seyreltik olarak sisteme dozlanır.1 kg kum temizlemek için 50-70 gr kullanılır. Tercihen sıcak su ile seyreltilerek uygulanır. Aynı zamanda havuzlar dolmadan önce, fayans duvar vb. yüzeyleri temizlemek için %10-20 çözeltiler halinde fırça ile uygulandıktan sonra su ile durulanır. 25 kg
KIŞ BAKIM   MALZEMESİ WET-Treat 3014 Kış Bakım Ürünü Kış şartlarında suyu boşaltılmayan havuzları korumak amacıyla kullanılan sıvı bir üründür.Ürün , özellikle  suyun içerisinde sertlik ve kirlilikler nedeniyle oluşması muhtemel yosunlaşması önleyerek, havuzların tekrar kullanılacakları bahar aylarına hazır tutar. Dozajı , havuz suyunun sertliğine ve kirlilik oranına bağlı olarak ayarlanır. Ürün dozlandıktan sonra , sirkülasyon pompası havuz suyunun tamamını kum filtresinden bir kez sirküle edecek şekilde çalıştırılır ve havuz durulmaya bırakılır.Yumuşak sularda her 10m3 su için 300 gr , sert sularda her 10m3 su için 500 gr kullanılır. 25 kg
PATLAYICI VE SERTLİK STABİLİZATÖRÜ WET-Treat 3015 Sertlik Stabilizatörü , Parlatıcı ve İyon Tutucu Havuz suyu sertliğinin ve diğer metal iyonların oluşturduğu (demir , bakır vb.) bulanıklığı önleyereksuyun berlaşmasını sağlayan sıvı bir üründür. Havuz suyuna het 100 m3 su için 1-3 kg yüzeyden veya denge tankından verilmek süreti ile dozajlanabilir. Her yeni 10 m3 su ilavesi için 50 – 100 gr dozlanmalıdır. 25 kg
ANTİ KLOR WET-Treat 3020 Klor tutucu Anti Klor 1 ppm serbest kloru indirgemek için her 10 m3 su başına 15-30 gr ilave edilmelidir. 25 kg