Genel Bilgi

Su şartlandırmanın amacı;

  • Proses performansının artırılarak, yatırımın erken geriye dönmesi ve ekonomik boyuta getirilmesi,
  • Suyun sistemlerde tekrar kullanımının sağlanmasıyla; su, enerji ve kimyasal tüketiminin azaltılması,
  • Çevre dostu şartlandırma ürünleriyle çevreye olan negatif etkilerin minimize edilmesidir.