Greenchemicals distribütörlüğünü yapmakta olduğu  İyon Değiştirici reçine ürünleri ile, uygulamalara bağlı olarak suyun endüstriyel ve evsel kullanımında, en iyi kalitede suyun elde edilmesi için etkin çözümler sunar.

urunler