Havuz Bakımı nasıl yapılır

HAVUZDA DOLUMDAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Havuz dolum öncesi duvarları, tabanı yıkama yapılarak oluşan kir, yağ ve kireç kalıntıları temizlenmiş olur.
Temizlik sonrası, havuz duvar ve tabanına, yosun önleyici, fırça ile sürülüp 1 saat beklenir.
Temiz su ile dolumu yapılır.
DOLUM SONRASI HAVUZUN ŞARTLANDIRILMASI (KULLANIMA HAZIRLIK)

pH seviyesi kontrol edilmeli 7.2 – 7.6 arası ayarlanmalı.
Çökeltici ( topaklayıcı ) atılıp1gün beklenir. Sonra bu dibe çöken partiküller filtreye uğratmadan rögara gönderilir. ( dışarı tahliye edilir. )
Motor ön sepeti temizlenir. Kum filtresi ters yıkama yapılır.
Şok klor ile şoklama yapılır ve yosun öldürücü ilave edilir. Havuz en az 24 saat devamlı çalışmaya alınarak suyun içinde bulunan kimyasalların filtre üzerinde zorlaması ile mikroorganizmaların bertaraf edilmesi sağlanır.
Havuz suyu ölçümü yapılarak pH klor seviyesi ve diğer parametreler kontrol edilir. İstenilen düzeyde ise havuz işletmeye alınır.
GÜNLÜK BAKIM ( sabah kontrolü)

1. İşletme açılmadan önce pH, klor,siyanürik asit değerleri ölçülür
2. Skimer sepetlerinin veya taşma kanallarının, havuz yüzeyinin, havuz çevresinin temizliği yapılır
3. Havuz giriş bölümündeki ayak havuzunun temizliği yapılarak ayak dezenfektanı ile
tekrar doldurulur
4. Havuz çevresindeki duşların kontrolü yapılır.
İşletme bilgilendirme panosuna pH klor değerleri ve ısı değeri yazılır.
4. Motor ön sepetlerinin temizlenir, kum filtresi, elektrik tesisatı ve mekanik
tesisatın kontrolü yapılır.
5. Denge deposundaki su seviyesi kontrol edilir.

GÜNLÜK BAKIM (öğle kontrolü)

pH,klor ve ısı ölçümü yapılır.
Değerler panoda güncellenir.
Ayak havuzunun kontrolü yapılır.
Havuz çevresinin kontrolü yapılır.
GÜNLÜK BAKIM (akşam kontrolü ve ilaveler)
pH,klor ölçümü yapılır.
İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile yazılır.
Havuzu kullanan yüzücü sayısına istinaden kişi başı 30 L. su ilavesi yapılır.
HAVUZUN TEMİZLENMESİ ( GÜN AŞIRI )

1. Taban ve duvar temizliği 2 günde bir yapılır.
2. Temizlik yapılmasından önceki gün akşamı çökeltici atılır. Havuz sirkülasyon pompası 2 saat çalıştırıldıktan sonra durdurularak havuz suyu dinlenmeye bırakılır ve duvarları fırçalanır.
3. Vakum vanası açılarak hortum tertibatı kurulur.
4. Havuz tabanı süpürge ile yavaşça, bir doğrultu çizgisinde temizlenir. Tabanda eğer tortu miktarı çok ise filtreden geçirmeden su ile beraber tahliye edilir.
5. Hortum tertibatı toparlanır ve vakum vanası kapatılır. Skimerli ise Skimer vanası, taşmalı ise denge deposu vanası açılır.
6. Motor ön sepetleri temizlenir.
7. Kum filtresi ters yıkama yaptırılıp durulaması yapıldıktan sonra havuz normal çalışmaya alınır.
8. Denge deposuna su ilavesi yapılır.
9. Havuz yüzeyinde veya tabanında yaprak vb. kalıntılar varsa kepçe yardımı ile alınır.
10. Ayak havuzu boşaltılarak temizliği yapılır ve tekrar doldurulur.
11. Duşlar, tuvaletler, soyunma odaları ve gezinti alanının temizliği yapılır.
12. Günlük bakım uygulamasında yapılan işlemler uygulanarak işletmeye alınır.
13. Temizlik işlemi yapıldıktan sonra ½ saat havuza girilmez.
14. İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile yazılır.

HAFTALIK BAKIM İŞLEMİ

Haftada 1 gün havuz işletmeye kapatılıp şok klor ile havuz suyunun şoklanması yapılır.
Günlük bakım uygulamalarında yapılan işlemler sırası ile yapılır.
Taban ve duvar temizliği sırasında yapılan işlemler sırası ile yapılır.
Havuzdaki klor seviyesi istenilen değerlere gelinceye kadar havuz işletmeye kapalı kalır.
İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile yazılır.
AYLIK BAKIM İŞLEMİ

Taban ve duvar temizliği sırasında uygulanan işlemler sırasıyla yapılır.
Haftalık bakım sırasında yapılan işlemler sırasıyla uygulanır.
Havuz suyundan numune alarak sağlık bakanlığınca belirlenen EK 1,EK 2, EK 3’te yer alan kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik kalite standartlarının belirlenmesi için analizleri yaptırılır.
Tesis içinde ve dışında, gezinti alanında sağlık bakanlığı EK 5 denetim formunda belirtilen şartlara uygunluk dışı olan yerlerde ki eksiklikler giderilir.
İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile yazılır.
YILLIK BAKIM İŞLEMİ

1. Havuz tamamen boşaltılarak duvarları, tabanı, gezinti alanı, taşma kanalı ve denge deposu asit çözeltisi ile yıkanır.
2. Seramik iç kaplama porselen bordürler veya travertenler taşma kanallarının seramikleri, gezinti alanının kaplaması kontrol edilir ve gevşemiş, boşalmış, çatlamış kaplamalar sökülerek tamiratı yapılır.
3. Havuz içi kaplamalarının, bordürlerin veya travertenlerin, taşma kanalı seramiklerinin denge deposu kaplamasının ve teras kaplamalarının derzleri kontrol edilerek gerekirse yeniden yapılır.
4. Elektrik tesisatı ekipmanlarının temizlikleri ve bakımları yapılarak eksikleri giderilir.
5. Mekanik tesisatta bulunan kaçaklar giderilir.
6. Kum filtresi açılarak kumları kontrol edilip, eksikse tamamlanır gerekirse yenilenir.
7. Sirkülasyon pompaları sökülerek motor ve pompa bölümleri bakımı yapılır.
8. Taşma kanalları üzerindeki ızgaralar kontrol edilip aşınmışsa yenilenir.
9. Havuz ampulleri, trafoları kontrol edilir.
10. Havuz dolum öncesi su ile temizliği yapılıp, yosun öldürücü çözelti ile duvarları, tabanı fırçalanır ve 2 saat güneşte bırakılarak kurutulur.
11. Havuz ve denge deposu temiz su ile doldurulur.
12. pH seviyesi 7.2 – 7.6 arası ayarlanır.
13. Kum filtreleri ters yıkama yaptırılır.
14. Havuz suyuna çökeltici atılıp 2 saat çalıştırıldıktan sonra havuz suyu dinlenmeye bırakılır.
15. Ertesi gün havuz tabanına biriken tortu çok ise filtreye uğratmadan temizliği yapılır.
16. Havuz suyu şok klor ile şoklanır.
17. Havuza yosun öldürücü ilave edilir.
18. Günlük bakım uygulamalarında yapılan işlemler sırası ile yapılır.
19. İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile yazılır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
1. Havuz girişi tek noktadan ve kontrollü olmalıdır. Çevresi kapatılarak etkilere karşı korunmalıdır.
2. Ayak havuzunun mantar enfeksiyonunu önleyici kimyasal ile dolu olması ve havuzun giriş noktasında bulunması.
3. Duşların havuz giriş noktasına yakın noktada olması ve havuzlara duş almadan girilmemesi.
4. Tuvaletler, soyunma odaları temiz olmalıdır. Tuvalet sonrası tekrar duş almadan havuza girilmemeli.
5. Havuz çevresinde suyun en sığ ve en derin noktasının yüksekliği yazılan levhalar bulunmalıdır.
6. Havuz çevresinde sigara içilmemeli ve uyarıcı levhalar bulunmalıdır.
7. Havuz çevresinde yemek yenilmemeli ve çöp atılmamalıdır.
8. Havuzun pH klor ve sıcaklık değerleri bir panoya yazılarak kullanıcıların görebileceği noktada bulunmalıdır.
9. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık işletme defteri tutulmalıdır. Gerektiğinde denetim memurlarına ibraz edilecek şekilde muhafaza edilmelidir.
10. Sağlık bakanlığından onaylı kimyasallar kullanılmalıdır.
11. Havuz operatörlüğünü Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sertifikalı, eğitim almış kişiler yapmalıdır.
12. Açık kapalı yüzme havuzu işleten tesisler sağlık bakanlığı genelgesinde parametrelerin analizlerini yaptıracaklardır.
13. yüzme havuzu işleticileri ruhsatlı havuz suyu kullanmaktan bu kimyasalları eğitimli personelce uygulandırılmasından havuz suyu kalitesinin bu genelgede belirtilen limit değerleri sağlanmasından, yüzme havuzunun hijyenik şartlarda işletilmesinden ve gerekli koruyucu tedbirlerin alınmasından sorumludur.
14. Havuz kimyasallarının depolanması, hazırlanması ve uygulanması sırasında gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar bulunması.
15. havuz suyu niteliklerinin genelge ekinde belirtilen standartları sağlanmadığının tespit edilmesi durumunda uygun hale getirilmesinin sağlanması, uygun hale getirilinceye kadar havuz suyunun kullanımının önlenmesi.